Sitemap for www.dylmerslegat.dk Fonden Dylmers Legat
Fonden Dylmers Legat

Poul Dylmer trådt ud af fondens bestyrelse

På et bestyrelsesmøde den 26.2.2009 fejrede bestyrelsen, revisoren samt særligt indbudte, Jens Simonsen, 10 års jubilæum i "Fonden Dylmers legat".


Poul Dylmer var vært ved et lille traktement og valgte lejligheden til at offentliggøre, at han træder ud af bestyrelsen. I hans sted indtræder Jens Simonsen, som på forhånd havde indvilget i at overtage posten som kasserer i "Fonden Dylmers Legat".


Poul Dylmer ønsker ved sin fratræden at henlede opmærksomheden på de unge ansøgeres almindelige pli. Han ønsker ikke nødvendigvis lange takkebreve fra de unge, der modtager legatet, men han finder dog, at man i det mindste kan forvente en reaktion. De fleste sender da også en kortfattet tak og glæder sig over de muligheder, pengene giver dem i deres videre uddannelse, men Poul Dylmer indstiller til fremtidige bestyrelser, at man ikke genindstiller et ungt menneske til legatet, som tidligere har modtaget midler uden at sende en tak herfor til et medlem af bestyrelsen.


Poul Dylmer er stadig meget aktiv på "sidelinjen" og deltager også fremover ved fondens aktiviteter.

 

Formand for bestyrelsen
H.C. Andersen

Forside
Om Poul Dylmer
Fundats for Dylmers legat
Ansøgning