Sitemap for www.dylmerslegat.dk Fonden Dylmers Legat
Fonden Dylmers Legat

Dylmers legat

Unge mellem 18 og 25 år, der er født og opvokset i Bramming sogn i den tidligere Bramming kommune, nu Esbjerg Kommune, kan søge en legatportion i Dylmers Legat til brug ved uddannelse og dygtiggørelse af enhver art - såvel faglig som boglig.


Ansøgeren skal kunne redegøre for og dokumentere sin forudgående uddannelse samt planer for fremtiden.


Vedkommende skal tillige være indstillet på at opgive oplysninger om forældres/værges skattepligtige indkomst.


Personer, der mener at kunne opfylde disse betingelser, kan søge Dylmers Legat.


Ansøgningsskema kan afhentes hos legatbestyrelsens formand, Hans Chr. Andersen, Tværsigvej 36, eller hos "Din Tøjmand", Nørregade, Bramming eller downloades her


Det udfyldte skema kan afleveres samme sted senest den 30. november.


De ansøgere, som legatbestyrelsen mener er berettiget til at få andel i legatet, vil få meddelelse herom senest den 20. december.

Forside
Om Poul Dylmer
Fundats for Dylmers legat
Ansøgning